vrijdag 27 februari 2015

Grafstenen specifiek voor korte graven

Kleine voorstukjes waar geen hele grafbedekking mag

grafsteen kort graf, grafstenen voor korte graven
Sommige begraafplaatsen zijn zo ingericht dat er geen volledige grafbedekking mag. Voor de Grafsteen ligt dan een klein dekplaatje of omranding met grind. Een begraafplaats kan op deze manier ingericht zijn om de ruimte tussen de rijen te beperken waardoor er meer rijen graven passen op een begraafplaats.

Begraafplaats Oldebroek, Oosterwolde, Wezep en Hoevelaken

Voorbeelden van dergelijke begraafplaatsen zijn de begraafplaatsen in gemeente Oldebroek en de algemene begraafplaats in Hoevelaken. Hier mag alleen een grafsteen voor een kort graf geplaatst worden.

Een grafsteen op maat voor een kort graf

Ieder gewenst grafmonument kan op maat gemaakt worden zodat deze passend is voor een kort graf. Ook al is de afmeting een beperking, door goed na te denken over de verhoudingen kan een grafmonument toch enigszins een grafbedekking uitstralen.

Mogelijke herziening beleid gemeente Oldebroek

Veel mensen vinden het vervelend dat als men tussen de rijen doorloopt, dat men dan eigenlijk over de graven heen loopt. Op dit moment wordt er door gemeente Oldebroek nagedacht over het toestaan van volledige grafbedekking. Dit betekent dat er dan complete grafmonumenten geplaatst mogen worden. Dit zou een goede uitkomst zijn.